ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.tolemnekedkft.hu/webaruhaz

A DEKORÁLLAK webáruház üzemeltetője:

Szolgáltató neve:

TőlemNeked Kft.

Szolgáltató email címe:

tolemneked2014@gmail.com

Szolgáltató telefonszáma:

+36705462913

Szolgáltató címe:

2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 8.

Cégjegyzék száma:

13-09-169040

Adószám:

23035931-1-13

Bankszámla szám:

11742252-29906266

Nemzetközi kód:

(IBAN): HU78-11742252-29906266-00000000

Békéltető testület neve:

Pest Megyei Békéltető Testület

Békéltető testület székhelye:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Békéltető testület elérhetősége:

Telefon/Fax:

(+36-1) 269-0703

(+36-1) 784-3076

(+36-1) 784-3149

E-mail cím

pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.: 81

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TőlemNeked Korlátolt Felelősségű Társaság. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 8., cégjegyzékszám: Cg: 13-09-169040, adószáma: 23035931-1-13, statisztikai számjel: 23035931-6312-113-13 elérhetőségek: tolemneked2014@gmail.com továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.tolemnekedkft.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: DEKORÁLLAK Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A DEKORÁLLAK Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A DEKORÁLLAK Webáruházban történő (szolgáltatás) vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A TőlemNeked Kft. Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a termék megvásárlása során, a rendeléshez tartozó számla nyomtatásával jön létre. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: TőlemNeked Kft. Online ügyfélszolgálat

E-mail: tolemneked2014@gmail.com

Telefonszám: +36-70-546-2913

2. Regisztráció

2.1. Az áruházban történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó, továbbá néhány - a megrendelések teljesítéséhez szükséges - adat megadása szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a "Adataim" menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítása az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: 'Feldolgozás folyamatban'). E-mailben és telefonon is egyértelműen meg kell adni azokat az adatokat amellyel a megrendelő személye egyértelműen azonosíthatóvá válik (név, cím, telefonszám, e-mail cím).

3. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza.

3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti, és a vásárolt termékek összegét kiegyenlíti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Az Ügyfél a DEKORÁLLAK Webáruházban feltüntetett termékeket (a továbbiakban "Termékek") a www.tolemnekedkft.hu weboldalon keresztül rendelheti meg. A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja az Ön által a regisztráció során megadott e-mail címre. A megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küldünk tájékoztatást ("visszaigazolás"). Rendelése ezen visszaigazolással válik véglegessé, azaz Cégünk ezen visszaigazolással - és a vételár megfizetésével - válik kötelezetté a Termék leszállítására.

4.2. A vásárlás kiegyenlítése PayPal rendszeren keresztül és bankkártyás fizetéssel lehetséges. A PayPal-os fizetés a PayPal rendszeren keresztül történik, míg a bankkártyás fizetés hátterét a K&H Bank biztosítja. Mindkét fizetési mód biztonságos, az egyes szolgáltatók (PayPal.com, és K&H Bank Nyrt.) által előírt feltételek szerint zajlik.

4.3. Az Ügyfél a megrendelései állapotáról bejelentkezés után a "Megrendeléseim" menüben kaphat tájékoztatást. A megrendelt terméket futárszolgálat, vagy a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban futár) szállítja házhoz.

A Szolgáltató a vásárló által eljuttatott megrendeléseket 72 órán belül köteles teljesíteni, kivéve, ha a teljesítés igényelt időpontja egy meghatározott jövőbeli időpontra mutat (előrendelés), illetve akkor ha a 72 órás időintervallum nem munkanapra esik.

Sikertelen kézbesítés esetén a futár értesítést hagy az elérhetőségével. Ebben az esetben az Ügyfél kötelessége, hogy felvegye a kapcsolatot a futárral. A kiszállítás díja minden egyes esetben a rendelés során feltüntetett árak szerint történik. Ez az ár nem tartalmazza a termékek biztosítását. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél vásárlásait korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít), ill. az Ügyfelet törölje rendszeréből.

4.4. A megrendeléseket a Szolgáltató a Weboldalon közzétett feltételekkel teljesíti.

4.5. Internetes fizetés (bankkártyával):

A DEKORÁLLAK Webáruház (www.tolemnekedkft.hu/webaruhaz) részére a K&H Bank Rt. biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a K&H Bank általi fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a DEKORÁLLAK Webáruház oldalán. A DEKORÁLLAK Webáruház az Ön kártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége, kérjük, készítse elő kártyáját:

  • Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám)
  • Lejárati dátum: (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám)
  • Érvényesítési kód: (a kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye) (CVV2, vagy CVC2) Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni.

Áruházunkban az alábbi kártya típusokkal fizethet:

  • Visa (dombornyomott)
  • MasterCard (dombornyomott)
  • American Express (dombornyomott)
  • Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően - ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet internetes áruházunkban Electron kártyájával. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz. A K&H Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
  • Maestro (nem dombornyomott) Kizárólag az OTP Bank Rt. által kibocsátott, 675761 kezdőszámú kártyák. Amennyiben az Ön kártyáján szereplő kártyaszám csak 10 jegyből áll, a 675761 számsort legyen szíves először beírni, és ezt követően a kártyáján szereplő 10 jegyű számot.

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Az Ügyfél által kezdeményezett jogérvényesítés minden esetben (kivéve ha az 5.2. pont szerint a Szolgáltató felelőssége fennáll) az Ügyfél és a Szolgáltató adott kereskedelmi partnere között lehetséges, melyben a Szolgáltató az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

6. Elállás, visszatérítés

6.1. A termék átvétele után az Ügyfél köteles a csomag tartalmát leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató ügyfélszolgálatán, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal. A szerződéstől az Ügyfél a termék átvételét követő 14 napon belül elállhat abban az esetben ha a rendelt termék nem egyedi és nem romlandó áru.

A kifogásolt termék(ek) vételárát legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása során a termék visszaszolgáltatásáról az Ügyfél gondoskodik, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket az Ügyfél viseli.

6.2. Az Ügyfélnek az e pontban meghatározott igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kell 8 munkanapon belül bejelenteni és a termék visszaszolgáltatásáról gondoskodni. Szolgáltató a termék vételárát a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül téríti vissza. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket az Ügyfél viseli.

6.3. A termék visszaküldése esetén (6.1. és 6.2. pontok) a Weboldalon található visszaküldési

nyilatkozatot kell kitölteni. A visszaküldési nyilatkozat itt érhető el:

https://tolemnekedkft.hu/webaruhaz/visszakuldesi_nyilatkozat.pdf

A termék vételárának visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalásos visszafizetéssel történik.

6.4. Szolgáltató a termék vételárát nem köteles visszatéríteni, ha a termék nem eredeti, sértetlen állapotban kerül visszaszolgáltatásra (pl. sérült, szakadt, gyűrött, olvashatatlan stb.).

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Szolgáltató által üzemeltetett online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és adat védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt

következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el:

https://tolemnekedkft.hu/adatvedelmi_es_jogi_nyilatkozat

7.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. Az Általános Szerződési feltételek az alábbi linken letölthető:

https://tolemnekedkft.hu/aszf

Kelt: Szigetszentmiklós, 2020. június 8.